УРОЦИ ПО БАЛЕТ

Уроци по класически балет, уроци по модерен балет

Уроците по балет са предназначени за деца (от 4 год.) и възрастни.   ГРАФИК И ЦЕНИ
Занятията по балет включват:
– основи на класическия балет
– балетна гимнастика
– сценична практика
Емционалното въздействие и очарованието от класическия балет са безгранични. Хармоничното съчетание на изкуствата (музика и танц) действа силно върху човешките чувства и естетически възприятия.
Уроците по балет са особено полезни за децата, защото позволяват от ранно детство да се формира правилна поза; премахва се изкривяването на гръбначния стълб, укрепва се мускулатурата и се подобрява гъвкавостта. Заниманията с балет изграждат не само двигателни навици. Под ръководството на опитен педагог децата развиват естетически усет, музикален вкус и чувство за ритъм.
Класическият балет е основата на танцовото изкуство, на цялата съвременна хореография. Основната  му задача е да изразява състоянието на човека, неговите мисли и усещания при взаимодействие с околния свят. 
Класическият балет е сюжетен танц, в който танцьорите разказват определена история. Класическият многоактен балет е традиционно посветен на митове, приказки, исторически теми. Балетът е вид сценично изкуство – пиеса, съдържанието на която е въплътена в музикални и хореографски образи.
Преподавател: МАРИЯ ЧОБАНОВА