ГРАФИК И ЦЕНИ

Класически балет. Занятията са два пъти седмично по един астрономичен час. Месечна такса – 50 лв.
1. Група за деца от 4 до 6 год. – петък 16:00 – 17:00 и събота 16:00 – 17:00
2. Група за деца над 6 год. – петък 17:30 – 18:30 и събота 17:30 – 18:30
Единично посещение в група – 10 лв.
Индивидуален урок /един астр. час/ – 20 лв.
Модерен балет. Два пъти седмично по един астрономичен час. Месечна такса – 50 лв.